Historiaa

2010 Leppävirran Diabetesyhdistys vietti 30-vuotispäiviään

Historiikin kokosi ja esitti juhlassa yhdistyksen perustajajäsen Eeva-Liisa Jäntti.

14.11.2010

HYVÄT JUHLAVIERAAT

Minulle annettiin tehtäväksi laatia yhdistyksen 30- vuotishistoriikki.

Tehtävä on aika laaja, mutta yritän parhaani mukaan väsyttää teitä monilla luetteloilla.

Ensimmäiseksi tuli mieleeni aika, jolloin Riitta Auvisen kanssa aloitimme suhteellisen nuorina diabeteshoitajina työn diabeteksen kanssa. Sokeria tutkittiin virtsasta "tikuilla",ruiskuja säilytettiin metallisissa sprii koteloissa ja ne oli pestävä ja keitettävä joka käytön jälkeen. Neulatkin pestiin ja teroitettiin. Jokaiselle asiakkaalle suunniteltiin oma kaiorimääränsä työn rasittavuuden mukaan ja laskettiin siihen menevät hiilihydraatit ja rasvat. Sokeri oli täysin pannassa. Laihduttamisesta ja liikunnasta kyllä pidettiin kovasti porua. lnsuliini pumpustakin puhuttiin, mutta sen sanottiin olevan pianon suuruinen, mutta kehitys oli menossa eteenpäin.

Tällaisia asioita tuli ensiksi mieleeni, mutta pian huomasin, että minunhan piti kertoa yhdistyksen historiasta. Etsin vanhoja tietoja ja sain puheenjohtajalta myös mappeja joissa oli vuosikertomuksia. Olen yrittänyt koota tärkeimpiä tietoja yhteen, mutta tarkoitukseni ei ole väsyttää teitä jatkuvilla vuosiluvuilla ja henkilöiden nimillä.

Lähtölaukauksen yhdistyksen perustamiselle antoi edesmennyt Marjatta Laitinen, jonka kerrotaan Sotainvaliidien rantakalalla tuoneen esille ajatuksen yhdistyksen perustamisesta Leppävirralle. Mukana lienee ollut toisiakin diabeetikkoja. Tästä se sitten alkoi.

Ensimmäinen pöytäkirja on tehty elokuun 25p:nä 1980 Säästöpankin kerhohuoneelia olleessa kokouksessa, koskien alustavasti diabeetikkojen kerhon perustamista. Läsnä oli tuolloin 28 henkilöä.

YHDISTYKSEN PERUSTAVAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ON TEHTY SYYSKUUN 10 p:nä 1980. Tuolloin mukana oli 30 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Olavi Kekäläinen ja sihteerinä Signe Vihavainen. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin Pertti Tirkkonen, Signe Vihavainen, Eino Reinikainen, Eero Pekkarinen, Anna- Maija Kuokkanen ja Eeva- Liisa Jäntti. Tuon kokouksen päivämääräitä löytyy myös Olavi Kekäläisen puheenjohtajana ja Eino Reinikaisen varapuheenjohtajana allekirjoittama seuraavanlainen hakemus:

Yhdistyksemme pyytää kunnioittavasti päästä Liiton jäseneksi. Säännöiksemme on hyväksytty Liiton jäsenyhdistyksen mallisääntöjen mukaiset säännöt ja niissä ilmeneväksi toimialueeksi on määritelty Leppävirran kunnan alue.

Hakemus on osoitettu Diabetesliitto ry:lle. vastaus saapui jo 12.9.1980 ja oli seuraavan lainen:

Oheisena palautamme yhdistyksellenne jäävät kaksoiskappaleet. Toivon hyvää jatkoa alkavalle toiminnalle. Autamme mielellämme neuvoin ja, muutoinkin kaikissa eteen tulevissa asioissa. Järjestösihteerinä toimii Jorma Huttunen, jäsenasioita hoitaa Sirpa Finni ja Diabeteslehteä toimittaa Leena Etu-Seppälä.

Kirjeen allekirjoittajana oli H. J. Stålberg.


Ensimmäisen vuoden lopussa oli jäseniä 55. Talouskin oli kunnossa, tulot 1214,89 menot 783.30 mk, joten ylijäämää oli 431.59 mk.

Ensimmäisenä vuonna kerhoissa pitivät luentoja lääkäri Helvi Juvonen, emäntä Hilkka Lavemäki ja diabeteshoitaja Riitta Auvinen.

Tästä sitä sitten lähdettiin toimimaan. Välillä on toiminta ollut laimeampaa ja siitä se sitten on taas kiihtynyt. Jäsenistön määrä oli useita vuosia siinä sadan kahden puolen, mutta lisääntyi vähitellen ollen viisi vuotta sitten 166 ja nyt 208.

Surunamme on ollut nuorten jäsenien puute. Yritimme kerran saada nuorten kerhon toimimaan, mutta se ei onnistunut. Ehkäpä toimintamme ei herätä nuorissa vastakaikua.

Yhdistyksen perustamisesta alkaen vuoteen -84 toimi puheenjohtajana Olavi Kekäläinen. Häntä seurasivat Kari Kosunen, Jaakko Eskola, Olavi Rintala Ja vuodesta -90 alkaen Mauno Argillander. 6.4.2007 tuli kuitenkin suruviesti, joka kertoi puheenjohtajamme menehtyneen. Tuli kiireellinen hallituksen kokous, jossa puh.johtajaksi valittiin varapuheenjohtaja eli allekirjoittanut. Vuoden 2010 alusta on puheenjohtajana toiminut Unto Toikkanen.

Ensimmäisenä sihteerinä toimi Anja Auvinen seuraavana allekirjoittanut (1989 - 99) ja vuodesta 2000 alkaen Pirkko Kupiainen.

Hallituksen jäsenet ovat yleensä olleet aktiivisesti mukana toiminnassa. Monet heistä ovat olleet pitkijäkin aikoja hallituksessa kuten esimerkiksi Eino Reinikainen, Pentti Markkanen ja Olavi Rintala.

Toimintaa on ollut monen laista. 1982 järjestimme Leppäkertussa 2 virkistysleiriä koko Piirin alueen diabeetikoille. Elokuun lopulla oli myös piirin yhteinen rantakalatapahtuma.

Oman yhdistyksen jäsenille oli 2 dietti ruoanlaittokurssia. Teimme myös esityksen verolautakunnalle diettikustannusten huomioimisesta verotuksessa. Sehän oli tuolloin 1000 mk vuodessa, joka oli mielestämme liian vähäinen.

11-12.6.1983 oli alkuvuosien suurin ponnistus, kun ensimmäisenä maaseutupitäjänä järjestimme valtakunnalliset Liiton retkeilypäivät. Osallistujia oli ennätykselliset 1200 50:stä eri yhdistyksestä. Ohjelmassa oli yhteinen Jumalanpalvelus, kirkkokonsertti, pääjuhla ja iltamat. Omina myyntiartikkeleinamme olivat pienet keramiikka lautaset, joiden pohjassa luki Leppävirta 1983 ja päällä kunnan vaakuna sekä juhlija varten tehty postikortti.

Liiton retkeilypäivillä myynnissä ollut postikortti.

Juhlien kustannusarvioksi mainitaan 74000 mk. Juhlan tuotosta lahjoitettiin Diabetestutkimussäätiölle 4000 mk ja omalle terveyskeskukselle verensokeri mittari. Niitä oli silloin terveyskeskuksella ennestään vain yksi, jota uudet diabeetikot saivat lainata. Luovutustilaisuudessa lääkäri Helvi Juvonen kertoi, että Leppävirralle oli perustettu diabetespoliklinikka.

1984 lähetystömme vei johtavalle lääkärille Liitosta lähetetyn kirjelmän, joka koski jalkojenhoitojärjestelyjä sairaanhoitolaitoksissa. Tämäkin asia on siis ollut näin kauan tapetilla.

1984 ja -85 järjestimme lounaan "Sokeriton sunnuntai" tapahtuman merkeissä yhdessä ravintola Soisalon kanssa.

Vuodesta 1986 lähtien olemme järjestäneet miltei joka vuosi rantakalatapahtuman. Pitopaikkaa olemme yrittäneet vaihdella eri puolelle pitäjää ja ohjelmaakin on niihin koetettu soveltaa.

Pikkujoulua olemme vuosittain myös viettäneet ja niihin on toivotettu tervetulleiksi perheen jäsenetkin.

Kaksi kertaa on Leppävirtapäivien aikaan yhdistyksellämme ollut oma myyntipöytä ja kerran eri järjestöjen toritapahtumassa.

2001 vietimme diabetespäivää järjestämällä yleisötilaisuuden. Ohjelmassa oli esitelmiä, näyttelyitä, verenpaineenja-verensokerin mittausta sekä kahvitarjoilu. Kävijöitä oli 60.

Sydänyhdistyksen kanssa olemme järjestäneet muutamia tilaisuuksia vuosien saatossa.

Vuodesta 1989 alkaen on jäsenistölle lähetetty jäsenkirje 1- 2 kertaa vuodessa. Kirjeessä on hallituksen jäsenten nimet ja joitakin tärkeitä tietoja. Täten varmistamme, että jokainen jäsen saa tietoja toiminnastamme.

Edustajamme on mukana vammaisjärjestöjen toiminnassa. Tätä kautta olemme olleet mukana vammaisjärjestöjen järjestämässä vaalien lipaskeräyksessä.

2007 yhdistys järjesti sihteerimme kampanjoiman keräyksen televisioiden saamiseksi terveyskeskukseen. Yhdistys lahjoitti 100 euroa keräykseen. Jouluksi saimme 4 televisiota lahjoitettavaksi.

Mahdollisuuksien rajoissa olemme olleet mukana Liiton ja Piirin toiminnoissa.

Mauno Argillander oli liittovaltuuston jäsen.

Liiton myöntämiä kultaisia ansiomerkkejä ovat saaneet: allekirjoittanut -94, Mauno Argillander v.? ja vuonna- 05 Pentti Markkanen, Eino Reinikainen, Olavi Rintala.

Lisäksi olemme muistaneet ansiokkaita yhdistyksemme jäseniä viirein ja kukkasin, myös adresseja on tarvittaessa lähetetty.

Yhdistyksemme varat ovat koostuneet retkeilypäivien voitoista, vaalikeräyksien osuuksista, v.98 kuolleen aktiivisen jäsenemme Maija- Liisa Piispasen testamenttilahjoituksesta ja 2006 Kauko Haikaraisen testamenttilahjoituksesta.

Maija- Liisan testamentissa saimme osakkeen, joka on ollut vuokrattuna. Testamentin määräyksen mukaan varoja on käytettävä jäsenten virkistykseen ja retkeilyyn. Tästä johtuen olemme voineet sponsoroida retkiämme, joten matkat ovat olleet suhteellisen halpoja jäsenille. Matkoja olemme tehneet vuosittain eri puolille Suomea. Mainittakoon mm Diabeteskeskus, Bomba, Mikkeli, Iisalmi, Kuopio, Savonlinna, Imatra, Helsinki jne. Matkavastaavamme Pirkko on ollut kekseliäs suunnittelemaan kohteita.

Toimintamme pääteemana ovat kuitenkin olleet kerhot, joita pidämme kerran kuukaudessa paitsi kesäaikana. Kerhoihin on pyydetty esimeltsijöitä eri aloilta.

Mukana on ollut terv.keskus lääkärit, silmälääkäri, hammaslääkäri, apteekkari, ravintoterapeutti, poliisi, palopäällikkö, psygoloogi, Kelan edustaja ja eri alojen hoitajat. Liitosta ja Piiristä on myös oltu mukana tuomassa uusinta tietoa alalta.

Aikaisempina vuosina Diabeteslehti sisältyi jäsenmaksuun, mutta nykyään se on tilattava erikseen. Suurin osa jäsenistämme tilaa sen runsaan sisällön vuoksi. Myös Diabeteskeskuksen kurssit ovat tulleet monille tutuiksi.

Tähän olen koonnut noin pääpiirteittäin pintaa raapaisten yhdistyksemme toimintaa. Paljon olisi ollut kerrottavaa , mutta säälin teitä arvoisat kuulijat. Hyvä on ollut toimia yhdessä nämä 30 vuotta. Vaikka en itse sairastakaan diabetesta tunnen olevani yksi teistä. Oli mukavaa nähdä Helsingin matkan aikana Fazerilla käydessämme, miten meissä kaikissa eli lapsuus. Jatkakaamme toimintaamme entistä innokkaammin.

Kiitos kun jaksoitte kuunnella.

Eeva-Liisa Jäntti

Kutsu 30-vuotis juhlaan.

Runo yhdistyksen 10-vuotis juhlaan

RUNO

Tervehtin teidät juhlavieraat, tämän

runon myötä. Ompa hauska täällä jutella

ja rantakalaa syötä.

Täällä metsän kainalossa, tää koulutalo

yksinään. Aamu-usvan autereessa,

luonnon rauhaa hengittää.

Tänne rientää juhlaväki, tähän luonnon

kaihoisaan. Väsyneenä uupuneena,

täällä juhlamielen saa.

Metsäpolku tänne johtaa, pieni kaita

mutkainen. Polunpäässä koulutalo,

ottaa juhlavieraat vastaan iloiten.

Olkaa vieraat tervetulleet, iloitkaamme

yhdessä, Että meitän juhla säilyis,

kauvan teitän muistoissa.


(diabeetesyhdistyksen 10v juhlaan)

Runon on kirjoittanut jo edesmennyt jäsenemme.