Kokoontumiset


Yhdistyksemme kokoontuu talvikautena joka kuukauden kolmantena keskiviikkona Leppärenkaan tiloissa Suomalanpurontie 18.

Teemme kesäretken kesäkuun alussa, josta tiedotamme jäsenille kirjeellä.

Elokuussa on "rantakala" (lohisoppa) retki, josta tiedotamme Soisalon Seutu -lehdessä


4TOIMINTASUUNNITELMA

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Leppävirran kunta. Kerhotoimintaan osallistuvat asuvat pääasiassa kirkonkylällä, mutta matkoihin ja muuhun toimintaan osallistujat ovat koko pitäjästä.

Diabeteksen rajun lisääntymisen vuoksi toimintamme tulee yhä tärkeämmäksi. Yhteisistä kerhotilaisuuksista saamme jatkuvasti uutta ja arvokasta tietoa sairaudestamme. Uudet jäsenet toivotamme sydämellisesti tervetulleiksi toimintaamme mukaan. Diabetestyö on meidän kaikkien yhteinen asia, joten tehdään yhdistyksemme tunnetuksi.

Jäsenmaksumme on 14 euroa. Kerhoissamme on tarjottu aina kahvi kahvileivän kanssa. Siitä olemme perineet vapaaehtoisen korvauksen 1-2 euroa. Arpajaisten pitäminen joissakin tilaisuuksissamme tuo myös lisätuloa.

Kutsumme kerhoihimme asiantuntijoita eri aloilta kertomaan mitä uutta on tapahtunut lähinnä oman sairautemme kohdalla. Keskustelujen myötä itse kukin voi saada ohjeita mahdollisiin ongelmiinsa. Kokoonnumme edelleen kerran kuukaudessa. Tiedotamme myös jäsenistöämme mahdollisista alaa koskevista kursseista ja tapahtumista.

Terveyskeskuksen kanssa olemme jatkuvassa kanssakäymisessä. Pyydämme myös sieltä asiantuntijoita tilaisuuksiimme. Myös kuntoutus on terveyskeskuksessa osaavissa käsissä, joten neuvojen saanti sieltä on mahdollista. Kuntaan ja eri vammaisjärjestöihin olemme kuulolla meitä koskevissa asioissa. Vesileppiksestä on saatavilla edullisesti uinti-, voimistelu- ja kuntoilulippuja, joita jäsenemme myös kiitettävästi käyttävät.

Jäsenistölle tapahtuvan tiedotuksen hoidamme entiseen tapaan. Kerhot ilmoitamme Soisalon Seudussa ”Seuratoiminta” palstalla. Sääntömääräiset kokoukset ja suuremmat tapahtumat ilmoitamme maksullisina ilmoituksina ao. lehdessä. Hallituksen kokoukset ilmoittelemme puhelimitse, ellei niistä ole muuten sovittu. Teemme vuoden aikana 1-2 jäsentiedotetta kaikille jäsenillemme, että jokainen saa varmasti tietoa toiminnastamme. Informoimme myös paikallislehteä omasta toiminnastamme ja yhteisistä tapahtumista sekä kannustamme jäseniämme kertomaan diabeteksestä esim. mahdollisille tuleville jäsenille.

D-oppaita, ruokavalio-oppaita ja muita ilmaisjakelutarvikkeita Diabetesliitosta hankimme kysynnän mukaan.

Pääasiallinen yhdessäolotoiminta keskittyy kerhoihimme, jotka toimivat kerran kuukaudessa paitsi kesäkuukausina. Diabeteskeskuksen kursseista jäsenemme saavat tietoa Diabeteslehdestä. Diabetesliiton ja Piirin retket huomioimme mahdollisuuksien mukaan. Suosittu yhdistyksemme alkukesän retki toteutunee myös ensi vuonna, kunhan löydämme mielenkiintoisen kohteen. Perinteistä rantakalaa, nykyisin tosin hyvää lohisoppaa, syömme porukalla loppukesällä. Pikkujoulun vietämme edelleen yhdistyksen parissa.

Yhdistyksen toiminta ja kokoukset: Kevät- ja syyskokoukset pidämme sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu ennen sääntömääräisiä kokouksia ja tarvittaessa muulloinkin. Erillisiä toimikuntia hallitus valitsee tarvittaessa. Kokouspaikka määräytyy tilan saatavuuden mukaan, nyt on kokoonnuttu Leppärenkaan tiloissa.

Osallistuminen Diabetesliiton toimintaan: Jäsenasiamies hoitaa jäsenasiat yhdistyksessämme. Diabetesliiton hallitukseen tai valtuustoon olemme yhteydessä tarvittaessa. Järjestöpäiville, retkeilypäiville, Diabetesliiton kursseille ja erilaisiin tapahtumiin osallistumme mahdollisuuksien mukaan.

Diabetesliiton koulutuksista saamme uutta ja ajankohtaista tietoa osallistujien kautta. Omalle yhdistykselle järjestämme koulutusta ajankohtaisista asioista jäsenistön toiveiden ja tarpeen mukaan.